حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

اقامت در روستای صخره ای عجیب در کندوان کد-۱۰۷۰

 • تومان 110,000 ریال
 • 1 خواب
 • 0 m²

شبکه املاک دو

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

اقامت در روستای صخره ای عجیب در کندوان کد-۱۰۷۰

 • تومان 110,000 ریال
 • 1 خواب
 • 0 m²

شبکه املاک سه

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

اقامت در روستای صخره ای عجیب در کندوان کد-۱۰۷۰

 • تومان 110,000 ریال
 • 1 خواب
 • 0 m²

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 حمام
 • 75 m²

شبکه املاک چهار

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²
Call Now Button